A-laget med samarbeid med Plexusklinikken

web.admin
26.06.2017
Ski Hockey har inngått en samarbeidsavtale med Plexusklinikken for forebyggende trening og veiledning. Ca 15 av spillerne våre har allerede vært inn til screening test og vil få et skreddersydd treningsprogram som er tilpasset den enkelte.

​Flere av klubbens trenere har allerede vært innom Plexusklinikken for å få veiledning og kursing innen forebyggede trening slik at vi enda større grad kan sikkre oss med typise slitasje og belastningsskader. Nå har også våre seniorspillere vært på besøk hos Plexusklinikken og kjørt en screening test der x-antall øvelser kjøres og ut fra dette danner de faglærte ekspertene hos Plexusklinkken seg et bilde av styrker og svakheter hos den enkelte utøver. Ut fra disse måledata vil hver enkelt spiller få et tilpasset treningsprogram som vil være til stor hjelp i treningen frem mot en ny sesong og ikke minst gjennom en sesong med store belastinger.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Plexusklinikken gjennom 2017/2018 sesongen.