FIRE NYE STYREMEDLEMMER I SKI HOCKEY

​Fra årsmøtet i Ski Il Ishockey. Foto: John Bunæs

Christian Aarhus
21.03.2019
Onsdag 20. mars avholdt Ski IL Ishockey årsmøte på Restaurant No4 i Ski, og fire nye styremedlemmer ble valgt inn i klubben styre.

Regnskap og budsjett ble gjennomgått og vedtatt.

I Ski Hockey-styret takket nestleder Kenneth Thomas og styremedlemmene Trine Lise B. Aamodt og Kjetil Heimsæter for seg. Ski Hockey benytter anledningen til å takke alle tre for innsatsen i styret over flere år.

Inn i styret kommer Christian Pedersen og Nanna Hellerud, begge har vært fast møtende varamedlemmer denne sesongen. I tillegg ble Kjetil Holmquist valgt inn som ny nestleder, Lasse Iversen som nytt styremedlem og Maiken Skovli Kristiansen valgt inn som nytt varamedlem.

Styret består nå av:
Leder: Jan Thomas Birkeland
Nestleder: Kjetil Holmquist
Styremedlemmer: Christina Falk, John A. Aasen Bunæs, Lars Einar Tøsse, Kjell Magne Remmem, Anne Berit Lerfald, Christian Aarhus, Nanna Hellerud, Christian Pedersen og Lasse Iversen.
Varamedlem: Maiken Skovli Kristiansen