Ski Hockey utvider samarbeidet med GamePlan Manager

web.admin
19.06.2017
GamePlan Manager er en web-basert løsning som hjelper oss med å følge vår sportslie utvikling på en bedre måte.

GPM er designet for å hjelpe klubbene med en enklere hverdag og kvalitetssikre at den røde tråden blir fulgt gjennom året for de ulike alderstrinnene. GPM bidrar til enklere og bedre oppfølging av idrettsutøvere fra klubbens eget støtteapparat.


Plattformen til GPM har gjennom forrige sesong blitt testet ut på et par av lagene og dommergruppen. Den røde tråden er tilpasset våre ønsker og behov, Etter en testperiode med svært positive resultater har vi blitt enige om en utvidelse av samarbeidet og vil nå bruke løsningen for alle lagene i Ski Hockey. Dette innebærer tilgang til både webløsningen og appen for både foreldre, utøvere og treningsapparatet.


Med dette kommer det mange spennende nye funksjoner som både hever nivået og gjør treningshverdagen enklere for alle involvert i klubben. En stor fordel samarbeidet medfører er en felles kalender på tvers av aldersgrupper med oversikt over treningstider og kamper. Med dette blir det enklere koordinering mellom trenere og bedre innsikt for utøvere som skal spille opp på eldre lag, delta som dommere eller kombinere rollen som trener og spiller. Dette har en positiv innvirkning på organiseringen av klubben men gir også bedre oversikt over treningsmengden på den individuelle utøver.


GPM AS og Ski Hockey har fokus på å skape en klar rød tråd i klubben gjennom en tydelig årsplan med læringsmål før sesongen, sikre at trenerne følger denne gjennom sesongen og tilslutt en grundig evaluering etter hver sesong. Dette hjelper trenere i klubben å koordinering og planlegge seg i mellom.


Et annen spennende element er familie-appen og fraværsregistrering. Med GPM har både utøvere og foreldre mulighet til å registrere fravær til kamper og treninger samt se Årsplanen. Dette kan gjøres direkte i Appen. For trenere betyr dette en total oversikt over oppmøte, for et bedre utgangspunkt for planlegging av økter.


Tilslutt kan de eldre spillerne legge inn målsetninger for sesongen slik at trenerne kan se disse og alle Forbundstestene og klubbens egne tester kan legges inn og følges opp individuelt med egne individuelle treningsprogram om en ønsker det.


GPM bidrar til enklere og bedre oppfølging av idrettsutøvere fra klubbens eget støtteapparat.