Innkalling til årsmøte i Ski Hockey 2018

Webadmin
06.02.2018
Innkalling til årsmøte i Ski Hockey 2018.

Det avholdes årsmøte for Ski Hockey torsdag 22. mars kl 19.00 på Thon Hotel i Ski.

Vi gjør oppmerksom på at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt til Ski Hockey senest 14 dager før årsmøtet til post@ski-hockey.noFullstendig saksliste og sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort på Ski Hockey sin hjemmeside senest en uke i forkant av møtet.