Innkalling til årsmøte i Ski Hockey 2019

webadmin
14.02.2019
Innkalling til årsmøte i Ski Hockey 2019 onsdag 20. mars kl 19.00.

Det avholdes årsmøte for Ski Hockey onsdag 20. mars kl 19.00 på No 4 restaurant, Jernbaneveien 4, Ski.

Vi gjør oppmerksom på at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt til Ski Hockey senest 14 dager før årsmøtet (6/3) til post@skihockey.noFullstendig saksliste og sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort på Ski Hockey sin hjemmeside senest en uke i forkant av møtet. Minner også om at man for å ha stemmerett må ha betalt medlemsskap innen 20. februar (1.mnd før møtet).