Nordre Follo 2020 inviterer Ski Hockeys medlemmer til innspillsmøter

webadmin
24.02.2019
Nordre Follo ber om innspill fra organisasjoner, lag og foreninger i Nordre Follo:

Fra 1.1.2020 etablerer vi Nordre Follo kommune. Hvordan skal organisasjoner, lag og foreninger
motta informasjon, være i dialog og medvirke i den nye kommunen?
Fra 1.1.2020 etablerer vi Nordre Follo kommune. Hvordan skal organisasjoner, lag og foreninger
motta informasjon, være i dialog og medvirke i den nye kommunen?

En politisk arbeidsgruppe skal foreslå ny politisk organisering og ordninger for å gi informasjon og få innspill og synspunkter fra innbyggerne i Nordre Follo.

Tirsdag 26. februar (Kolben) og mandag 4. mars (Ski storsenter), begge kl 18.30, skal den politiske arbeidsgruppen ha møter på bibliotekene. Vi håper du og andre fra din organisasjon kan komme og gi innspill til hvordan dere ønsker å få informasjon fra kommunen, være i dialog og bli involvert og delta.


Vi sjekker nå om dere har tid og lyst til å komme på møtet og bidra med innspill. For å få en viss oversikt over hvor mange som kommer, er det fint om du gir beskjed innen 24.02.19 til  
Kjersti.Sandvik@ski.kommune.no, tlf. 952 07 923. Møtene vil bli annonsert og er åpne for alle innbyggere.

Vennlig hilsen
Kjersti Sandvik
Virksomhetsleder Samskaping og lokalsamfunn, Nordre Follo kommune